Chat Zalo

Đất Bãi Nhà A – Trước Bà Bãi Cát

  • Diện tích: 40m2
  • Đã có nhà ở
  • Phía trước là bãi cát
  • Liên hệ: 0931 444 550 (Mr: Đông) – Mr. Thọ: 0818.242.799
0931.444.550